จีนคาดประชากรทะลุ 1,420 ล้านคน ปี 2020

0
393
จีนคาดประชากรทะลุ 1,420 ล้านคน ปี 2020

ข้อมูลตัวเลขจากคณะกรรมการด้านสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติจีน เผยให้เห็นว่า ในช่วงสิ้นปี 2015 จีนมีจำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ 1,370 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น 1,420 ล้านคน ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี 2020 ขณะที่อัตราส่วนทารกเพศชายต่อเพศหญิง มีแนวโน้มจะลดลง เหลือเท่ากับ เด็กผู้ชาย 112 คน ต่อเด็กผู้หญิง 100 คน

ทั้งนี้คณะกรรมการด้านสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว เสนอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนการจ้างงานผู้หญิงหลังคลอด เเละให้ผู้ว่าจ้างดูเเลให้ความสำคัญ เรื่องการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานเเละการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวของลูกจ้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายวางแผนครอบครัว ที่เป็นนโยบายพื้นฐานแห่งชาติอย่างหนึ่งของจีน