วันนี้ในอดีต คำสั่งปลดแอกประเทศจีนของเหมาเจ๋อตง

0
192

วันที่ 21 เมษายน 1949 เหมาเจ๋อตงและจูเต๋อมีคำสั่งให้ทหารปลดแอกของจีนบุกสู้กับฝ่ายปฏิกริยาของก๊กมินตั๋ง โดยมีความว่า “จงบุกไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ หยัดยืนกำจัดฝ่ายปฏิกิริยาของก๊กมินตั๋งในประเทศที่กล้าต่อต้านทั้งหมดให้สิ้นซาก เพื่อปลดแอกให้ประชาชน และธำรงไว้ซึ่งสิทธิอันสมบูรณ์และเด็ดขาดเหนืออธิปไตยของชาติ”

และในยามดึกของวันเดียวกันนั้นเอง เหล่าทหารแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนก็ได้บุกทำลายแนวป้องกันตามลำน้ำแยงซีเกียงได้อย่างรวดเร็ว

ในภาพคือลายมือร่างคำสั่งของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อ