นายกฯ สิงคโปร์ชี้ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็นประโยชน์ต่อโลก

0
257

เมื่อไม่นานนี้ นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว ระบุว่าแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีนนั้นเป็นประโยชน์ต่อโลก เนื่องจากช่วยประสานจีนกับระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นการเติบโตในประเทศอื่นๆ

“การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีนทำให้จีนกลายเป็นองค์ประกอบที่มีขนาดและความสำคัญเพิ่มขึ้นในระบบระหว่างประเทศ” ลี เซียน ลุง กล่าว และว่า “แผนริเริ่มฯ จะช่วยบ่มเพาะความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หุ้นส่วนการค้าในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา”

ผู้นำสิงคโปร์ ระบุว่า ความร่วมมืออันเกิดจากแผนริเริ่มฯ อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การค้า และการท่องเที่ยว สามารถรวมจีนเข้ากับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความมั่งคั่งและการพัฒนาในประเทศอื่นๆ อย่างยิ่งยวด

ลี เซียน ลุง มองว่า แผนริเริ่มฯ จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อจีนแต่ยังสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบระหว่างประเทศทั้งหมดอีกด้วย

สำหรับความร่วมมือจากสิงคโปร์ในแผนริเริ่มฯ ผู้นำสิงคโปร์ เปิดเผยว่า สิงคโปร์มุ่งสนใจการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน และโครงการในประเทศที่สาม อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งสิงคโปร์เชื่อมั่นว่าสามารถผสมผสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายได้

ทั้งนี้ ลี เซียน ลุง อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนจีนตั้งแต่วันที่ 19-21 ก.ย. ตามคำเชิญจากนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ของจีน โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นพื้นฐานอื่นๆ