จีนเดินหน้าหนุน ‘อุตสาหกรรมดั้งเดิม’ ปรับตัวทันโลกยุคดิจิทัล

0
57

ปักกิ่ง, 6 ม.ค. (ซินหัว) — จีนเดินหน้าความพยายามส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมด้วยการประยุกต์ใช้สารพัดเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ อาทิ 5G อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

จินจวงหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน เผยว่าจีนจะดำเนินงานเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของภาคการผลิต เพิ่มการประยุกต์ใช้ “5G+อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม” เชิงบูรณาการ และสร้างโรงงานอัจฉริยะและห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะจำนวนมากในปี 2023

จีนจะสนับสนุนบทบาทเชิงรุกของแพลตฟอร์มการบริการสาธารณะ เช่น แพลตฟอร์มประสานงานดิจิทัล และกลุ่มบริษัทชั้นนำของภาคการผลิต เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเอสเอ็มอี (SMEs)

รายงานว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัลในจีน ซึ่งเผยแพร่โดยคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าขณะเดียวกันจีนจะพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ และเร่งรัดการสร้างความเป็นดิจิทัลของภาคการค้า โลจิสติกส์ การเงิน และการบริการอื่นๆ

บางภูมิภาคของจีนได้เร่งสร้างความเป็นดิจิทัลทางอุตสาหกรรมในปี 2023 เช่น นครฉงชิ่งที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเกื้อหนุนการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ปรับปรุงการบริหารงานท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะบรรดาผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2023 เช่น ไชน่า ยูนิคอม (China Unicom) วางแผนสร้างโรงงานพร้อมเครือข่าย 5G จำนวน 1,000 แห่ง มอบบริการดิจิทัลแก่หมู่บ้านกว่า 250,000 แห่ง ผ่านแพลตฟอร์มบริการคลาวด์ และเดินหน้าสร้างชุมชนอัจฉริยะ

จางหลี่ ประธานศูนย์การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งประเทศจีน ระบุว่าปัจจุบันจีนได้สร้างแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่มีความคุ้มค่าและทำซ้ำได้ ซึ่งเจาะจงที่ด้านวัตถุดิบ การผลิตอุปกรณ์ สินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค พร้อมการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องครอบคลุม 45 ภาคธุรกิจหลักของเศรษฐกิจประเทศ

(เรียบเรียงโดย Su Dan — Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/330805_20230106 , https://en.imsilkroad.com/p/332107.html)