​หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

0
375

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมบรรยายแนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาตนเองของครู นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอกรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

รมว.ศธ. กล่าวว่า ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ทาง สพฐ. จึงต้องการหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ให้ครูได้เลือกสรร แต่หลักสูตรนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาครูของ สพฐ. เสียก่อน จากนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบและเลือกตามความสนใจต่อไป

ด้าน เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดการประชุมการเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และผู้ที่จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูอื่นๆ ได้ทราบถึงแนวทางในการจัดการ และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของครูซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียนทั่วประเทศต่อไป