ม.หัวเฉียว ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง แถลงข่าวเปิด “หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน”

0
344

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ภายใต้การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงข่าวเปิด “หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วจท.)โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรและผู้เข้ารับการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญและความน่าสนใจในหลักสูตรนี้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรนี้ว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ โดยมีพันธกิจที่ยึดมั่นมาตลอดว่าต้องธำรงค์รักษาวัฒนธรรมจีนให้คงอยู่ และหลักสูตรนี้ต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในยุค 4.0 เพราะผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาสามารถเสริมสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนายุคใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน กล่าวถึงการจุดประกายที่มาของหลักสูตรนี้มี 4 สาระสำคัญด้วยกัน คือ สาระที่ 1. ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม คุณธรรม และเศรษฐกิจ สาระที่ 2. ระบบเศรษฐกิจของโลกกับเส้นทางสายไหมมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร สาระที่ 3. กลยุทธ์การทำธุรกิจแบบจีน โดยได้เชิญวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย และสาระที่ 4. การไปศึกษาที่ปักกิ่งทำให้เข้าใจถึงการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของจีนได้เป็นอย่างดี ส่วนไฮไลท์ของหลักสูตรนี้คือ ผู้ที่เรียนต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเติบโตของประเทศจีน อีกทั้งผู้เรียนยังได้ไปศึกษาที่ปักกิ่งโดยได้รับการเรียนการสอนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อดีคนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน

พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อดีตนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ ให้ข้อมูลว่า เป็นหลักสูตรที่ลงตัวและมาในจังหวะที่มีผู้คนให้ความสนใจประเทศจีนเป็นอย่างมาก เชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของจีนให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และจะยิ่งนำพาคนรุ่นใหม่ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกของประเทศจีนได้อย่างถ่องแท้

การเรียนการสอนหลักสูตรนี้กำหนดให้เรียนทุกวันอังคาร ที่ศูนย์วัฒนธรรมจีน โดยเริ่มวันที่ 30 มกราคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่เบอร์ 0-2312-6300 ต่อ 1547

เรียบเรียงและรายงาน: ยุพินวดี คุ้มกลัด
ถ่ายภาพ: ณจักร วงษ์ยิ้ม